Regulamin i Polityka prywatności

Z DNIA 25 MAJA 2018 SERWISU INTERNETOWEGO

https://garrison.pl (dalej “REGULAMIN”)


 

 1. Informacje o serwisie internetowym https://garrison.pl
  1. Serwis internetowy https://garrison.pl (zwany dalej: “SERWIS WWW”) działa pod adresem internetowym: https://garrison.pl i prowadzony jest przez AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h z siedzibą w Kraków ul. Bratysławska 4 31-201; Numer KRS: 0000370134; NIP: 9452151802; REGON: 12138812800000
  2. Na potrzeby Regulaminu AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h zwany jest dalej “SERWIS OGUMIENIA” oraz ‘USŁUGODAWCA”.
  3. Dane kontaktowe Usługodawcy:
   1. adres miejsca świadczenia usług: Bratysławska 4, 31-201 Kraków,
   2. adres korespondencyjny: Bratysławska 4, 31-201 Kraków,
   3. adres e-mail: wulkanizacja24@garrison.pl,
   4. telefon:
 2. Usługi świadczone przez Serwis WWW i strony transakcji:
  1. SERWIS WWW umożliwia korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. zapoznanie się online z ofertą towarów i usług;
   2. dokonanie zakupu online oferowanych towarów i usług;
   3. dokonanie online rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA
   4. przetwarzanie informacji o oponach lub kompletnych kołach oddanych na przechowanie do SERWISU OGUMIENIA
  2. Z usług SERWISU WWW może korzystać osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorca (dalej “UŻYTKOWNIK”, “KUPUJĄCY”). UŻYTKOWNIK nie będący osobą fizyczną może korzystać z SERWISU WWW za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  3. Stroną dokonującą sprzedaży w SERWISIE WWW jest SERWIS OGUMIENIA.
  4. USŁUGODAWCA potwierdza transakcje zrealizowane za pośrednictwem SERWISU WWW dowodami zakupu (paragon lub faktura VAT).
  5. Do składania Zamówień w SERWISIE WWW UŻYTKOWNIK musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, pocztę e-mail oraz przeglądarkę zasobów internetowych, umożliwiającą wyświetlanie stron www.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKA treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia SERWISU WWW.
  7. SERWIS WWW zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu SERWISU WWW w celu przeprowadzania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem strony https://garrison.pl
 3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w SERWISIE WWW
  1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW jest SERWIS OGUMIENIA.
  2. Prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKA w zakresie danych osobowych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa treść Polityki Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej SERWISU WWW.
 4. Towary i usługi w SERWISIE WWW
  1. SERWIS WWW prezentuje towary i usługi umożliwiając UŻYTKOWNIKOM składanie zamówień i dokonywanie zakupów online.
  2. Zdjęcia towarów opublikowane w SERWISIE WWW mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ze względu na technologie fotograficzne oraz techniczne możliwości urządzeń wykorzystywanych przez UŻYTKOWNIKA, co nie ma jednak wpływu na właściwości oferowanych towarów.
  3. Treści zamieszczone w SERWISIE WWW, w tym katalog produktowy, cenniki, reklamy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje poprzez potwierdzenie przez SERWIS WWW przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA. Potwierdzenie przez SERWIS WWW przyjęcia do realizacji następuje w sposób określony w pkt 6.7
 5. Ceny w SERWISIE WWW
  1. Wszystkie ceny w SERWISIE WWW wyrażone są w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto i zawierają wszelkie podatki i cła.
  2. Ceny towarów dotyczą ich odbioru w miejscu świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA i jeśli nie zaznaczono inaczej, nie obejmują ich montażu, ani dostawy do innego miejsca odbioru.
  3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamówionych towarów wraz z ceną ewentualnie zamówionego montażu) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez UŻYTKOWNIKA. W przypadku dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem, a które okażą się wymagane przy realizacji montażu opon, może zostać naliczona dodatkowa opłata.
  4. Ceny w SERWISIE WWW mogą ulegać zmianie, przy czym nie dotyczy to zamówień złożonych przez UŻYTKOWNIKA i przyjętych do realizacji przez USŁUGODAWCĘ.
 6. Składanie zamówień w SERWISIE WWW oraz ich realizacja
  1. Zamówienia mogą być składane przez UŻYTKOWNIKÓW zarejestrowanych (posiadających konto UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW) oraz niezarejestrowanych (nie posiadających konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW).
  2. Zamówienia mogą być składane w SERWISIE WWW z wykorzystaniem dostępnych narzędzi online przez całą dobę i w każdym dniu roku.
  3. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  4. Złożenie zamówienia w SERWISIE WWW wymaga akceptacji Regulaminu i innych warunków składania zamówienia.
  5. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do podania niezbędnych danych, w tym kontaktowych, w celu złożenia zamówienia i jego realizacji.
  6. Obsługa Klienta SERWISU WWW świadczona jest w godzinach pracy SERWISU OGUMIENIA, które są podane na stronie głównej.
  7. SERWIS WWW potwierdza drogą elektroniczną (wiadomość e-mail lub SMS w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione oraz jaka forma kontaktu została wybrana w procesie składania zamówienia) otrzymanie zamówienia od UŻYTKOWNIKA oraz przesyła informację o jego przyjęciu do realizacji i aktualnym statusie zamówienia.
  8. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez UŻYTKOWNIKA SERWISOWI OGUMIENIA i jest weryfikowane pod kątem jego poprawności oraz możliwości realizacji ze względu na dostępność towaru.
  9. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia UŻYTKOWNIKA z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SERWIS WWW niezwłocznie poinformuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałej sytuacji wysyłając stosowną wiadomość SMS lub/i wiadomość e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW. Jeżeli płatność za zamówiony towar nastąpiła z góry, zgodnie z p. 8.4, wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek, z którego nastąpiła zapłata.
  10. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA jest wysyłane do KUPUJĄCEGO, a jego treść wraz z treścią zaakceptowanego przez UŻYTKOWNIKA Regulaminu stanowią istotne warunki sprzedaży udostępnione KUPUJĄCEMU.
  11. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez UŻYTKOWNIKA wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  12. UŻYTKOWNIK może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą SERWISU WWW do chwili otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu złożonego zamówienia.
 7. Możliwości anulowania zamówienia złożonego w serwisie internetowym https://garrison.pl
  1. Wszyscy UŻYTKOWNICY SERWISU WWW, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, są powiadamiani o obecnym statusie swojego zamówienia w stosownych wiadomościach SMS lub/i wiadomościach e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW.
  2. Niezarejestrowani UŻYTKOWNICY mogą sprawdzić status swojego zamówienia poprzez kontakt z SERWISEM OGUMIENIA. Dane do kontaktu dostępne są w zakładce “Kontakt”.
  3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Serwis Ogumienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia w SERWISIE WWW w przypadku wyboru tej formy płatności (płatność z góry) jako formy zapłaty, spowoduje brak przyjęcia zamówienia do realizacji i anulowanie zamówienia. SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie poinformuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałej sytuacji wysyłając stosowną wiadomość SMS lub/i wiadomość e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW.
  4. Anulowanie zamówienia jest jednoznaczne z anulowaniem terminu montażu lub innej usługi zarezerwowanej przez SERWIS OGUMIENIA https://garrison.pl w procesie składania zamówienia.
 8. Płatności i odbiór towaru zamówionego w SERWISIE WWW
  1. Płatności za zamówienia złożone w SERWISIE WWW mogą być dokonywane za pośrednictwem form płatności dostępnych w trakcie składania zamówienia.
  2. Towar zamówiony w SERWISIE WWW będzie dostępny do odbioru w miejscu świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a o jego dostępności UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany po otrzymaniu powiadomienia (poprzez wiadomość e-mail lub SMS) o gotowości towaru do odbioru.
  3. Towar oczekuje na odbiór przez @Model.WorkshopDaysForOrderPickup dni kalendarzowych, a w przypadku braku odbioru lub braku uzgodnienia z SERWISEM OGUMIENIA dodatkowego terminu odbioru zamówienie zostanie anulowane.
  4. W momencie wyboru formy płatności z góry tj. płatności kartą bądź przelewem elektronicznym płatność musi nastąpić bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
  5. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego z góry ze względu na brak odbioru towaru zapłacona przez UŻYTKOWNIKA kwota podlega niezwłocznemu zwrotowi w sposób w jaki zapłata została dokonana lub inny uzgodniony z UŻYTKOWNIKIEM.
  6. Towar może zostać przez UŻYTKOWNIKA zamówiony z montażem lub innymi dodatkowymi usługami, które, o ile nie zaznaczono inaczej, są dodatkowo płatne.
  7. Towar może być dostarczony na adres wskazany przez UŻYTKOWNIKA, co jednak wymaga każdorazowo akceptacji SERWIS OGUMIENIA i jest odrębnie płatne.
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru.
  2. Punkt 1 stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    
  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy UŻYTKOWNIK jest zobowiązany powiadomić USŁUGODAWCĘ o swojej decyzji odstąpienia od umowy przez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres Bratysławska 4, 31-201 Kraków lub elektroniczną na adres e-mail wulkanizacja24@garrison.pl
  4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odstąpienia od umowy znajdują się w SERWISIE WWW [link do informacji].
  5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy UŻYTKOWNIK może skorzystać z formularza - wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnionego w SERWISIE WWW [link do formularza]. Link do formularza i całej procedury dostarczany jest także drogą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
  6. W przypadku złożenia przez UŻYTKOWNIKA oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną USŁUGODAWCA niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI potwierdzenie otrzymania wiadomości o odstąpieniu.
  7. W przypadku odstąpienia przez UŻYTKOWNIKA od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a jej strony zobowiązane są wzajemnie do zwrotu otrzymanych świadczeń.
  8. UŻYTKOWNIK, który odstąpił od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrotu towaru USŁUGODAWCY, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest dokonanie odesłania towaru do SERWISU OGUMIENIA nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  9. Zwrotu towaru UŻYTKOWNIK może dokonać przesyłając towar USŁUGODAWCY lub dostarczając go do miejsca świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym dostarczenia lub odesłania.
  10. SERWIS OGUMIENIA zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  11. W przypadku odstąpienia przez UŻYTKOWNIKA od umowy USŁUGODAWCA dokona zwrotu UŻYTKOWNIKOWI wszelkich otrzymanych od UŻYTKOWNIKA płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez USŁUGODAWCĘ.
  12. USŁUGODAWCA dokona zwrotu UŻYTKOWNIKOWI płatności niezwłocznie, nie później niż w 14 dni od otrzymania od UŻYTKOWNIKA oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym USŁUGODAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia USŁUGODAWCY dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. USŁUGODAWCA dokona zwrotu płatności UŻYTKOWNIKOWI przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez UŻYTKOWNIKA do zapłaty za towar, chyba że UŻYTKOWNIK wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie UŻYTKOWNIKA.
  14. W związku z odstąpieniem od umowy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  15. W przypadku gdy towar został zamówiony z usługą montażu i montaż nastąpił za zgodą zamawiającego, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, KUPUJĄCEMU nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 10. Reklamacje towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW
  1. Towary, które UŻYTKOWNIK może zamówić w Serwisie WWW są fabrycznie nowe i oryginalne oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem, a USŁUGODAWCA informuje, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć UŻYTKOWNIKOWI towar bez wad.
  2. Zgodnie z zasadami rękojmi, UŻYTKOWNIK ma prawo oczekiwać, że każdy kupowany przez niego towar za pośrednictwem SERWISU OGUMIENIA będzie zgodny z umową przez 2 lata, począwszy od daty zakupu.
  3. USŁUGODAWCA informuje, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako sprzedawca odpowiada względem UŻYTKOWNIKA będącego konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).
  4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z UŻYTKOWNIKIEM działającym jako przedsiębiorca, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  5. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
  6. Reklamacja może zostać złożona USŁUGODAWCY w dowolny sposób i powinna zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny KUPUJĄCEGO wraz z dowodem zakupu towaru (lub jego kopią). Ponadto należy wskazać na czym polega wada towaru, podać datę wystąpienia wady i preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  7. UŻYTKOWNIK wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany towar do SERWISU OGUMIENIA (dane dostępne w SERWISIE WWW w zakładce Kontakt), chyba że dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione - w takim przypadku UŻYTKOWNIK ma obowiązek udostępnienia towaru USŁUGODAWCY w miejscu, w którym towar się znajduje.
  8. USŁUGODAWCA udostępnia w SERWISIE OGUMIENIA wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
  9. USŁUGODAWCA niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania odniesie się do reklamacji i poinformuje UŻYTKOWNIKA o dalszym postępowaniu.
  10. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść KUPUJĄCEGO, SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny SERWIS OGUMIENIA zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 11. Gwarancja dla towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW
  1. USŁUGODAWCA informuje, że niektóre towary stanowiące przedmiot umowy sprzedaży są objęte gwarancją producenta, a informacja o warunkach gwarancji towaru znajduje się w SERWISIE OGUMIENIA.
  2. UŻYTKOWNIK będący konsumentem może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3. KUPUJĄCY może skierować roszczenie z tytułu gwarancji do punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia za pośrednictwem USŁUGODAWCY.
 12. Świadczenie usługi rezerwacji terminu wykonania usług w SERWISIE OGUMIENIA
  1. Za pośrednictwem SERWISU WWW UŻYTKOWNIK może dokonać rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA, zarówno związanej ze złożeniem zamówienia na towar prezentowany w SERWISIE WWW, jak niezależnie od takiego zamówienia.
  2. Rezerwacja terminu wykonania usługi może być dokonana przez UŻYTKOWNIKÓW zarejestrowanych (posiadających konto UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW) oraz niezarejestrowanych (nie posiadających konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW).
  3. Rezerwacji usług dostępnych za pośrednictwem SERWISU WWW każdy UŻYTKOWNIK może dokonać w procedurze składania zamówienia towaru w SERWISIE WWW [link].
  4. Rezerwacji usługi nie związanej z zamówieniem opon za pośrednictwem SERWISU WWW każdy UŻYTKOWNIK może dokonać korzystając z funkcjonalności SERWISU WWW [link].
  5. W celu dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA niezbędne jest podanie danych UŻYTKOWNIKA i pojazdu, którego usługa dotyczy oraz dokonanie wyboru dnia i przedziału czasu rezerwacji w SERWISIE WWW.
  6. Przyjęcie rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA jest potwierdzane powiadomieniem e-mail i/lub SMS wysłanym z SERWISU WWW do UŻYTKOWNIKA zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.
  7. Jeżeli rezerwacja terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA dokonywana jest przez UŻYTKOWNIKA zarejestrowanego w SERWISIE WWW (posiadającego konto UŻYTKOWNIKA) dane do rezerwacji terminu usługi wprowadzane są automatycznie, zgodnie z danymi zawartymi na koncie UŻYTKOWNIKA, przy czym przed dokonaniem rezerwacji możliwa jest zmiana tych danych.
  8. SERWIS OGUMIENIA zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości realizacji usługi w wybranym przez UŻYTKOWNIKA terminie. SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie skontaktuje się z UŻYTKOWNIKIEM proponując nowy termin, w którym usługa będzie mogła być zrealizowana.
 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. UŻYTKOWNIKU, który zawarł umowę za pośrednictwem SERWISU WWW działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
  3. USŁUGODAWCA informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
  4. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM będącym konsumentem a USŁUGODAWCĄ, o ile związane są z korzystaniem z SERWISU WWW, mogą zostać poddane przez UŻYTKOWNIKA procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, przy czym skorzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem UŻYTKOWNIKA będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  6. SERWIS WWW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej. SERWIS WWW zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej SERWISU OGUMIENIA. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  7. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

 

 

Polityka Prywatności serwisu internetowego https://garrison.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Serwis Internetowy https://garrison.pl
 2. Administratorem Serwisu internetowego https://garrison.pl jest AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h w Bratysławska 4, 31-201 Kraków, Numer KRS: 0000370134, NIP: 9452151802, REGON: 12138812800000
 3. Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego: wulkanizacja24@garrison.pl, , , ,
 4. AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Korzystając z serwisu internetowego https://garrison.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 6. AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 8. Administrator - podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika - AutoSerwis GARRISON - Wulkanizacja 24h z siedzibą Kraków ul. Bratysławska 4; Numer KRS: 0000370134, NIP: 9452151802, REGON: 12138812800000.
 9. Serwis Internetowy - strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://garrison.pl i świadczący usługi drogą elektroniczną.
 10. Urządzenie Użytkownika - dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
 11. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
 12. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.
 13. Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz składania zamówienia, formularz rezerwacji terminu wykonania usługi, formularz tworzenia konta Użytkownika, formularz kontaktowy oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 14. Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia, dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi, założenia i korzystania z konta Użytkownika, a bez podania Danych Osobowych realizacja tych usług nie będzie możliwa.
 15. W celu złożenia oraz realizacji zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia - przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy i Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgody.
 16. W celu dokonania w Serwisie Internetowym rezerwacji terminu wykonania usługi Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi - przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy i Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgody.
 17. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym (utworzyć konto Użytkownika), chociaż nie jest to konieczne dla korzystania z Serwisu Internetowego, podając dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu i wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych dla celów korzystania z usług Serwisu Internetowego dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 18. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z konta Użytkownika i zażądać jego usunięcia wraz z zaprzestaniem przetwarzania w tym celu Danych Osobowych.
 19. Jeżeli usługa jest dostępna, Użytkownik może dokonać subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego (tzw. “newslettera”), podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przy czym może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 20. Podanie Danych Osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.
 21. Podanie adresu zamieszkania/korespondencyjnego jest w każdym przypadku nieobowiązkowe.
 22. Administrator może udostępnić innym podmiotom Dane Osobowe Użytkownika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym.
 23. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie zawartej umowy LATEX OPONY SA, który udostępnia system informatyczny umożliwiający korzystanie z Serwisu Internetowego.
 24. Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może udostępniać Dane Osobowe swoim partnerom handlowym dla realizacji ich celów marketingowych.
 25. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
  3. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.
 26. Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
 27. W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
 28. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
 29. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw. Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 30. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw. Cookies trwałe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 31. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 32. Cele stosowania plików Cookies:
  1. Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
  2. Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
  3. Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
  4. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 33. Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
  2. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
  3. Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
  5. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
 34. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
  1. kod śledzenia Google Analytics oraz Matomo dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
  2. logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

Realizacja: serwis500.pl

Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.